Ułatwienia dostępu

Pozwoliłem sobie przeszukać zasoby internetu i wygrzebać wszystko co pozostało po Studenckim Radiu Emiter.
Większość materiału pochodzi ze strony internetowej „Emitera” (internet archive) oraz z „Wiadomości Uczelnianych” Politechniki Opolskiej.
Jeśli mają Państwo więcej materiałów, zdjęć, nagrań audio lub nawet filmów to zapraszam do kontaktu.

Chciałbym aby pamięć oraz atmosfera Emitera pozostała z nami/wami na zawsze.

Oryginalny banner ze stroni radioemiter.pl

Początki „Emitera”

Studenckie Studio Radiowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu zostało utworzone w lutym 1969 roku.

Pierwszym zachowanym dokumentem świadczącym o jego istnieniu jest podanie do Przewodniczącego Komisji ds. Radia i Telewizji z prośbą o przekazanie wycofywanego z użytku sprzętu radiowego.

dok pierwsze wzmianki BIG

Twórcą i pierwszym kierownikiem studia był Pan Grzegorz Cegielski. W maju 1969 roku wśród studentów został ogłoszony konkurs na nazwę studia.
Zwyciężyła propozycja Studenckie Studio Radiowe „Emiter”. Jak informują archiwalne dokumenty, u progu swej działalności Emiter dysponował dwoma pomieszczeniami w domu studenta Opolskiej WSI przy ulicy Oleskiej 102 i nadawał program poprzez sieć radiowęzłową do wszystkich pokoi w tymże domu studenckim. Istniało także połączenie drogą telefoniczną z Polskim Radiem w Opolu i możliwość wejść z programem „Emitera” na antenę tej rozgłośni. Większość prac remontowych i adaptacyjnych w przekazanych pomieszczeniach wykonywali sami „emiterowcy”, uczelnia zaś dostarczała materiały.

dok nadanie nazwy BIG

Największym problemem studia było pozyskanie niezbędnego sprzętu radiowego i taśm, na których odbywały się nagrania, montaż, emisja i archiwizacja materiałów dźwiękowych. Sprzęt pozyskiwany był ze stacji Polskiego Radia. Był to sprzęt używany i często wymagający remontu. Część sprzętu i wszystkie remonty wykonywali członkowie działu technicznego SSR „Emiter”.

Czasy te z sentymentem wspomina uwieczniony na zdjęciu jeden z ówczesnych techników Jan Żegleń.

foto nad stolem mikserskim BIG

Należy też dodać, że każdorazowy zakup sprzętu radiowego wymagał w tamtych czasach akceptacji regionalnego oddziału Komitetu ds. Radia i Telewizji.

Rozkwit działalności

Największy rozkwit działalności SSR "Emiter" przypada na lata 70-te i 80-te. Wtedy to w pracę studia zaangażowanych było ok. 60 osób. Z tego okresu zachowała się część listy wydanych legitymacji radiowych.

dok legitymacje radiowcow BIG

W ramach zespołu pracowały redakcje dzienne przygotowujące programy na poszczególne dni tygodnia. Każda z nich liczyło ok. 5 osób. Istniała zupełna dowolność co do doboru muzyki, stąd każdy z dni miał zupełnie inny muzyczny charakter. Przykładowo poniedziałki zdominowane były przez muzykę rockową we wszelkich odmianach, z kolei w czwartki dominowała muzyka elektroniczna. Także programy emitowane przez studio miały charakter autorski, a dzięki temu posiadały własną grupę odbiorców. Jednym słowem każdy mógł znaleźć w „Emiterze” coś dla siebie.

 

"Emiter" był jednak przede wszystkim źródłem informacji o tym, co związane było z życiem uczelni. Zarówno studenckim jak i naukowym. Wspierał działalność organizacji studenckich takich jak AKT, AKŻ i DKF.

dok magazyn informacyjny 2 BIG

SSR „Emiter” posiadało prężnie działający dział techniczny skupiający kilkanaście osób. Zajmował się on utrzymaniem i rozbudową zaplecza technicznego studia, a także realizacją programu i nagraniami. W zakres obowiązków techników „Emitera” wchodziło również nagłaśnianie różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez uczelnię. Uczestniczył w wielkiej uroczystości nadania imienia uczelni.

foto 10 lat akt BIG

Wśród dokumentów archiwalnych "Emitera" znajdują się m.in. prośba Domu Kultury w Dobrzeniu o nagranie materiału demonstracyjnego amatorskiego zespołu "Piersi", czy też podanie ZSP o przygotowanie nagłośnienia sali na spotkanie z ówczesnym Ministrem ds. Młodzieży i Sportu Aleksandrem Kwaśniewskim.

Przez progi studia radiowego przewinęło się wiele znamienitych osobistości.

Radio miało okazję towarzyszyć w pierwszych opolskich koncertach zespołu Lady Pank w 84 roku.

Swoje pozdrowienia dla SSR "Emiter" przekazał także Marek Niedzwiedzki.

W tym czasie radiowęzeł "Emitera" obejmował wszystkie akademiki WSI i "emiterowcy" dopracowali się własnej metody badania słuchalności. Polegała ona na tym, że wszystkie osoby słuchające programu na dany sygnał zaczynały "mrugać" światłem w swoim pokoju, osoby z "emitera" stały pomiędzy akademikami i liczyły "mrugające" okna.

Oprócz działalności typowo radiowej, "Emiter" prowadził także własną działalność kulturalną przede wszystkim poprzez Studencki klub "Hades". Obejmowała ona wieczorki jazzowe czy poetyckie, a także organizację zabaw tanecznych.

foto obsluga imprezy 2 BIG

dok rozliczenie wieczorku tanecznego BIG

Osobą, która otaczała szczególną opieką i życzliwością działalność SSR „Emiter” w tamtych czasach, był rektor doc. dr inż. Zbigniew Vogel, któremu „emiterowcy” zawdzięczają sprzyjającą atmosferę niezbędną do rozwoju studia. Był on częstym gościem „Emitera” czego śladem są liczne nagrane wywiady i audycje. Dzięki jego wielkiemu zrozumieniu i życzliwości był możliwy rozwój stacji.

Pozycja „Emitera” była na tyle silna, że jego reprezentacja brała samodzielny udział w pochodach 1-Majowych. Opowiada Jan Żegleń:

foto 1 maja BIG

Lata 80-te i stan wojenny

Przełom lat 70 i 80 przynosi zupełnie nowe pole aktywności radiowców "Emitera" związane z działalnością niepodległościową. Przykładem tej działalności może być emisja cyklu audycji dotyczących Katynia czy też reportaże ze strajków studenckich. Codzienną praktyką było emitowanie zakazanych utworów muzycznych czy kabaretów, jak choćby autorstwa Jacka Fedorowicza

Kres tym działaniom przynosi wprowadzenie w grudniu 1981 roku stanu wojennego i w parę dni później zamknięcie SSR "Emiter". Z zamknięciem studia wiąże się ciekawa historia, Otóż w momencie gdy do studia przyszli żołnierze by je zamknąć, jeden z "emiterowców" kopiował właśnie taśmę z zakazanymi materiałami. Wszyscy opuścili pomieszczenia, które zostały opieczętowane, ale taśma została. Znalezienie taśmy wiązałoby się z nieuniknionymi konsekwencjami dla studia, dlatego najbliższej nocy poprzez kanał ciepłowniczy z budynku stołówki właściciel taśmy wszedł do emitera i zamienił "nielegalną" taśmę na inną, nie zawierającą zakazanych treści.

Zawieszenie działalności SSR "Emiter" trwało 4 miesiące, 2 tygodnie, 5 dni ,9 godzin i 14 minut, po których studio rozpoczęło ponownie pracę, jednakże już pod specjalnym nadzorem.

Co ciekawe w archiwach "Emitera" nie znajdują się żadne dokumenty z tego okresu. Być może zostały one skonfiskowane w czasie stanu wojennego, a być może tkwią jeszcze gdzieś w kanale ciepłowniczym ukryte rękami "emiterowców".

Bardzo hucznie obchodzono 15 rocznicę utworzenia SSR "Emiter". Zachowały się zapisy jingla wprowadzonego na antenę z tej okazji.

foto 15 lat emitera BIG

Zmiany ustrojowe i zmiany mentalności

Początek lat 90 to odzyskanie przez nasz kraj autonomii i związane z nią istotne zmiany ekonomiczne. Rozpoczęła się epoka własnej inicjatywy gospodarczej, której skutki widoczne były we wszystkich organizacjach opierających swą działalność na szeroko rozumianym wolontariacie. Podobnie było w SSR „Emiter”. Zapaleńcy pracujący w „Emiterze” kolejno kończyli studia i odchodzili, nowych członków nie przybywało i powoli działalność studia zamierała. Sytuację tę wspomina Ireneusz Francik działający wtedy w „Emiterze”

foto ifrancik BIG

Dodatkowo w trakcie remontu akademików uszkodzono sieć radiowęzłową, której nigdy nie udało się już w pełni przywrócić do sprawności. Ograniczył się więc znacznie obszar nadawania, a co za tym idzie zmalało jeszcze bardziej zainteresowanie „Emiterem”. O przyczynach schyłku Emitera mówi Jan Żegleń:

W tych latach udało się jeszcze uzyskać z Radia Opole pewną ilość sprzętu, m.in. nowszą konsoletę emisyjną. Jednakże pasjonatów radia studenckiego było coraz mniej.

Próby wskrzeszenia Emitera

Prób wskrzeszenia działalności SSR „Emiter” i grup pragnących działać w radiu studenckim było co najmniej kilka. Istniało przecież zaplecze w postaci przygotowanych akustycznie pomieszczeń oraz podstawowego sprzętu. Zawsze jednak plany rozbijały się o tę samą przeszkodę: brak niezbędnych funduszy na zakup dodatkowego sprzętu, czy też remont pomieszczeń. Dodatkowo, po uszkodzeniu instalacji radiowęzłowej doszedł jeszcze jeden problem: W jaki sposób dotrzeć do odbiorcy? Pojawiły się pomysły uruchomienia emisji poprzez radiowy nadajnik naziemny o niewielkiej mocy (takie próby miały miejsce). Lecz z tym wiązały się kolejne wydatki: zakup odpowiedniego sprzętu nadawczego, pozyskanie koncesji i opłaty związane z jej utrzymaniem, opłaty za użytkowanie częstotliwości itd. Pomysł dobry ale kosztowny.

Zachowały się raporty z emisji ostatnich programów SSR Emiter z przełomu 1999/2000 rok. Z początkiem 2000 roku studio zostało zamknięte.

dok raporty z emisji BIG

foto emiter przed remontem BIG

Emiter w XXI wieku

W kwietniu 2003 roku ten oto artykuł w Galopadzie rozpoczął cały ciąg kolejnych wydarzeń. Znalazła się grupka pasjonatów, która postanowiła nie dopuścić do przejęcia pomieszczeń Emitera przez samorząd, co byłoby równoznaczne z zaprzepaszczeniem szans na reaktywacje radia na Politechnice Opolskiej, które przecież ma taką bogatą i długą historię. Grupa ta ostro zabrała się za “reanimację emitera”. Na początku trzeba było uporządkować wiele spraw formalnych, przede wszystkim uchwalić statut, i znaleźć opiekuna. Opiekunem koła naukowego zgodziła się zostać dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska prof. PO. Nastąpiły wakacje i Emiterowcy rozjechali się po świecie by odpocząć nieco i nabrać sił na kolejny semestr.

Jesienią zabrali się do porządkowania studia. Przejrzeli cały sprzęt i okablowanie. W grudniu władze uczelni wyraziły zgodę na zatrudnienie profesjonalisty, jako technicznego opiekuna studia. Człowiekiem tym był inż. Jacek Łuczak – pracownik Radia Plus Opole. Od tego czasu wiele się wydarzyło, stworzyliśmy tą stronę internetową, zorganizowaliśmy kilka ciekawych imprez, wyemitowaliśmy próbny dwugodzinny program. Na przełomie kwietnia i maja pomieszczenia Emitera zostały gruntownie wyremontowane. Teraz mamy pięknie, czyściutko i nowocześnie. Znów nastąpiły wakacje, tym razem bardzo pracowite dla niektórych członków Emitera. Mateusz, Krzysiek i Grzesiek zabrali się za sieć komputerową w studiu. Udało się. We wrześniu wszystko było już gotowe, by rozpocząć emisję.

Zanim jednak wyemitowaliśmy pierwszą audycję współorganizowaliśmy Festiwal Nauki 2004. Przeprowadziliśmy m.in. bezpośrednią internetową transmisję audiowizualną z panelu dyskusyjnego, który odbył się na auli PO. Wreszcie nastał październik, Emiterowcy powrócili z wojaży i 5 października nadaliśmy pierwszy po kilkuletniej przerwie program: “Wśród mułów nie ma regułów” Alicji i Marka. Zdobywamy pierwszych słuchaczy, nadajemy już 3 dni w tygodniu między 19.00 a 23.00 z powtórkami następnego dnia od 10.00. 15 grudnia inż. Jacek Łuczak w obecności wielu znamienitych gości m.in. rektorów PO, wypowiada te znaczące słowa: “… Uważam antenę Studenckiego Studia Radiowego Emiter za otwartą!” Teraz już tylko działać, nadawać coraz więcej i lepiej!

foto zespol emitera BIG

foto remont 01 BIG

Musieliśmy coś z tymi materiałami zrobić!

6 kwietnia 2004 w holu gmachu głównego Politechniki Opolskiej odbyła się niecodzienna uroczystość. W ramach inauguracji obchodów 35-lecia istnienia Studenckiego Studia Radiowego „Emiter” JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. Piotr Wach, dokonał oficjalnego otwarcia wystawy „SSR Emiter – 35 lat historii”.

pwach rektor po 1024x685

W uroczystości uczestniczyli liczni zaproszeni goście m.in. prorektor ds. studenckich, prof. Stanisław Witczak, prorektor ds. organizacyjnych, dr Zygmunt Kasperski, wiceprezes Radia Opole Paweł Frącz, dziekani i prodziekani wydziałów oraz kierownictwo administracyjne naszej uczelni. Przybyła również liczna grupa dawnych członków SSR Emiter oraz redaktorzy naczelni studia z różnych okresów jego działalności. Jak zaznaczył w wystąpieniu otwierającym uroczystości rektor P. Wach „Nasza uczelnia ma już 41 lat, „Emiter” ma ich 35, a więc towarzyszy on Uczelni niemalże od początku jej istnienia. Cieszymy się bardzo, że ponownie rozpoczyna swą działalność i pragniemy, aby nadal nam towarzyszył”.

„Pomysł zorganizowania wystawy dotyczącej historii Emitera zrodził się w chwili, gdy zaczęliśmy porządkowanie zastanej w studiu dokumentacji” – opowiadają członkowie SSR Emiter.
Nie od razu zdali sobie sprawę z tego, co posiadają, zarówno w postaci dokumentów papierowych, jak i dźwięków w taśmotece. Jednak im dłużej przeszukiwali archiwum, tym bardziej dojrzewała decyzja, że coś tymi materiałami należy zrobić. Potem nastąpiły pierwsze kontakty z dawnymi emiterowcami i ich efekty w postaci nagranych wspomnień.
Sama wystawa zawiera archiwalne dokumenty i zdjęcia z działalności SSR Emiter na przestrzeni 35 lat, podzielone tematycznie i chronologicznie na 6 plansz, m.in. „Pierwszy sygnał” czy „Sławni ludzie w „Emiterze”.

Ekspozycję wzbogacono również o magnetofon montażowy będący elementem wyposażenia studia. Uzupełnieniem wystawy jest strona internetowa radia www.radioemiter.pl zawierająca dodatkowe dokumenty oraz najciekawsze fragmenty dźwiękowe nagrane lub znalezione w taśmotece.

Dla członków SSR Emiter zorganizowanie wystawy to nie tylko okazja do zapoznania się z historią studia, lecz również, a może przede wszystkim, możliwość spotkania dawnych członków SSR Emiter, posłuchania ich wspomnień, czasami wręcz zaskakujących. „Przy okazji takich rozmów wiele można się nauczyć. Niejednokrotnie bowiem lepiej wykorzystać czyjeś doświadczenia niż samemu je zdobywać” – twierdzą emiterowcy.

Wystawa była również okazją dla samych emiterowych weteranów, by spotkać dawno nie widzianych przyjaciół ze studia i ze studiów, ale także osoby, zupełnie nieoczekiwane. „Ty też działałeś w „Emiterze”? Ale kiedy?” Takie pytania nie należały w czasie wernisażu do rzadkości.
Zaistnienie wystawy nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony władz rektorskich uczelni, pomocy opiekunki Koła Naukowego Radiowców „Emiter” pani prof. Krystyny Macek-Kamińskiej, wsparcia organizacyjnego Działu Wydawnictw i Promocji PO pod kierownictwem pani Krystyny Dudy, a zwłaszcza pracowni plastycznej w Dziale Wydawnictw i Promocji PO. Koniecznie należy również dodać, że wystawę „SSR Emiter – 35 lat historii” objął patronatem honorowym JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Piotr Wach.

Otwarcie wystawy to jednocześnie inauguracja działalności studia po blisko 4-letniej przerwie, to także rozpoczęcie obchodów 35-lecia istnienia Studenckiego Studia Radiowego „Emiter”. W swych planach emiterowcy mają kolejne imprezy. Pierwszą z nich będzie zaplanowany na 29 kwietnia w Klubie Studenckim „Graffiti” finał Przeglądu Zespołów Garażowych „ROCK-Time 2004” organizowany wspólnie ze sklepem muzycznym Ragtime oraz NZS-em.
W dalszej kolejności 5 maja z okazji Dnia Politechniki planowana jest próbna, 2-godzinna emisja programu radiowego poprzez internet. W przygotowaniu jest kolejna wystawa. Tym razem wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, wystawa historycznych zdjęć z Piastonaliów. „Emiter” jest również współorganizatorem tegorocznych „Piastonaliów”

Wiadomości uczelniane nr 8(123) kwiecień 2004r.
Jacek Łuczak

Studenckie Studio Radiowe EMITER 35 lat … i pół

Miesiąc czerwiec zamyka pierwsze pół roku pracy Studenckiego Studia Radiowego „Emiter” po jego reaktywacji. W grudniu 2003 roku po okresie formalnego powoływania studia, zawiązywania Koła Naukowego Radiowców „Emiter”, poszukiwania jego opiekuna (którym została pani prof. Krystyna MacekKamińska), poszukiwania opiekuna technicznego studia (obowiązki te przejął inż. Jacek Łuczak, pracownik radia PLUS) wreszcie rozpoczęliśmy działalność.

Pierwsze plany
Od samego początku jako zespół tworzący SSR Emiter przyjęliśmy zasadę: „medium, którego nie widać, nie istnieje”. Stąd równolegle z przygotowaniami do rozpoczęcia pracy redakcji, rozpoczęliśmy akcję promowania naszego studia. A rozpoczęcie pracy typowo redakcyjnej uzależnione było od wielu czynników pozostających poza naszym wpływem. To przede wszystkim remont pomieszczeń studyjnych i redakcyjnych w DS Zaścianek, pozyskanie niezbędnego do pracy sprzętu komputerowego, reporterskiego i oczywiście radiowego, to także konieczność zaistnienia naszej stacji w internecie, czyli opublikowanie strony internetowej.
Dziś z perspektywy pół roku trzeba powiedzieć, że dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, większość tych, wydawałoby się niewykonalnych działań, została zrealizowana lub jest na dobrej drodze do finału.

W rękach zespołu pozostała działalność promocyjna
Jako zespół bardzo chcieliśmy, aby SSR Emiter był nie tylko źródłem informacji o tym, co dzieje się w środowisku akademickim i studenckim naszego miasta, lecz także, by sam tworzył wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym. Stąd w kwietniu z okazji przypadającego w tym roku 35-lecia powołania do istnienia Studenckiego Studia Radiowego „Emiter” zorganizowaliśmy wystawę pod tytułem SSR ”Emiter” – 35 lat historii. Na uroczystym wernisażu 6 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć władze rektorskie i administracyjne oraz dziekanów poszczególnych wydziałów naszej Uczelni, przybyli też dawni emiterowcy. Otwarcie wystawy odbiło się szerokim echem w opolskich mediach, a wystawa początkowo znajdująca się w gmachu Rektoratu PO, prezentowana była następnie na Wydziale Budownictwa oraz na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki naszej Uczelni. Od października, wzbogacona dodatkowymi materiałami z obecnej działalności SSR „Emiter”, będzie prezentowana w holu budynku rektoratu Uniwersytetu Opolskiego. Wspomnieć również należy, że wystawę objął patronatem honorowym JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Piotr Wach.

www.radioemiter.pl
Równocześnie z otwarciem wystawy uruchomiliśmy naszą stronę internetową dostępną pod adresem www.radioemiter.pl i zawierającą informacje o naszym zespole i organizowanych przez nas imprezach. Dostępne są także galerie, między innymi bogata galeria z koncertu finałowego Przeglądu Zespołów Garażowych Rock-Time 2004, czy też ciekawe zdjęcia z remontu naszej siedziby w DS Zaścianek. Bardzo atrakcyjna naszym zdaniem jest także wirtualna wersja wystawy „SSR Emiter – 35 lat historii”, zawierająca archiwalne zdjęcia i dokumenty, a także dźwięki. Strona nasza cieszy się dużą popularnością, od dnia jej uruchomienia, tj. 1 kwietnia br. odwiedziło ją ponad 6 i pół tysiąca internautów. Planujemy z początkiem października br. uruchomić podstronę informacyjną stanowiącą uzupełnienie naszego programu antenowego. Pragniemy, by stała się ona źródłem informacji o wszystkim, co dzieje się w naszym opolskim środowisku akademickim i studenckim.

Rock-Time 2004
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu nieprofesjonalnych zespołów muzycznych, tzw. garażowych, które w naszym regionie nie miały dotychczas forum, na którym mogłyby weryfikować swoje dokonania artystyczne, zorganizowaliśmy wspólnie ze sklepem muzycznym Ragtime w Opolu oraz Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Politechniki Opolskiej przegląd zespołów garażowych pod nazwą Rock-Time 2004. Współorganizatorami przeglądu były samorządy studenckie Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Do przeglądu zgłosiło się około 30 zespołów, głównie z Opolszczyzny, lecz także z województw ościennych. Spośród zgłoszeń, na podstawie przesłanych nagrań demo wyselekcjonowaliśmy 10 zespołów stających do bezpośredniej rywalizacji w czasie koncertu finałowego. Koncert ten odbył się 29 kwietnia br. w Klubie Studenckim PO „Graffiti”. Od godziny 20 do 1 w nocy około 300-osobowa publiczność dopingowała rywalizację, zakończoną wręczeniem nagród jury oraz nagrody publiczności. Nagrany koncert finałowy stanowi uzupełnienie naszego archiwum dźwiękowego i na pewno jego retransmisja znajdzie się na naszej antenie.

Próbna emisja
W ramach obchodów Święta Politechniki 5 maja br. przeprowadziliśmy próbną emisję naszego programu. Był to prawdziwy sprawdzian możliwości naszego zespołu. Zmagaliśmy się z trudnościami natury redakcyjnej i technicznej, pracowaliśmy bowiem na pożyczonych komputerach (tu ukłon w kierunku pana dr. inż. Marcina Kamińskiego) w udostępnionych nam tymczasowo pomieszczeniach w Katedrze AiDUE na ul. Luboszyckiej (dziękujemy pani prof. Krystynie Macek-Kamińskiej – opiekunowi naszego koła) na tymczasowo zestawionym przez UOI łączu (szczególne podziękowania dla pana mgr. inż. Jerzego Sajdaka i zespołu UOI). Sprzęt studyjny także był pożyczony, ale udało się wszystko razem połączyć i o godzinie 19.00 w przestrzeni internetowej, po raz pierwszy, a ogólnie po 4-letniej przerwie, pojawił się nasz sygnał i głos „Tu Studenckie Studio Radiowe „Emiter” Politechniki Opolskiej…”. Zainteresowanie programem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W czasie dwuipółgodzinnej emisji naszą stronę internetową odwiedziło ponad 3000 internautów, a z serwerem, z którego emitowany był program połączyło się około 1000. Liczba przyłączonych słuchaczy nie spadała poniżej 30. Egzamin techniczny zdaliśmy więc zadowalająco, redakcyjnie też chyba było nie najgorzej, skoro przygotowany program wymagał przedłużenia emisji o pół godziny

Z historii Piastonaliów
Żakinada W trakcie przygotowywania wystawy „SSR „Emiter” – 35 lat historii”, w zbiorach Biblioteki Głównej naszej uczelni (do których dostęp zawdzięczamy uprzejmości pani dyrektor dr inż. Elżbiecie Czerwińskiej) natrafiliśmy na bardzo wiele niezwykle ciekawych, archiwalnych fotografii z Piastonaliów. Postanowiliśmy więc zorganizować w ramach tegorocznej Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia 2004” wystawę tych fotografii. Życzliwie do tej inicjatywy podeszła pani dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu Anna Potocka i 13 maja br. w galerii „Aneks” przy placu Teatralnym w Opolu odbył się wernisaż, który swoją obecnością uświetnili prorektorzy ds. studenckich Politechniki Opolskiej prof. Stanisław Witczak oraz Uniwersytetu Opolskiego prof. Leszek Kuberski. Planujemy wzbogacić tę wystawę o tegoroczne zdjęcia i zaprezentować ją w październiku w holu rektoratu Politechniki Opolskiej. Dodać należy, że wybrane zdjęcia z naszej wystawy ukazały się również w dwóch lokalnych, opolskich gazetach: Dodatku Opolskim Gazety Wyborczej oraz w Nowej Trybunie Opolskiej.
Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia 2004”
Tegoroczna Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” miała także swoje „emiterowskie” akcenty. To przede wszystkim występy laureatów przeglądu „Rock-Time 2004”, „Grillowe granie z okien Emitera”, czyli powrót do wieloletniej tradycji wieczorowo-nocnych spotkań przy muzyce, to także wspomniana już wystawa „Z historii piastonaliów – Żakinada”.

Zamykamy pół roku działalności
Podsumowując półroczną działalność SSR Emiter, należy przede wszystkim zauważyć, że poprzez organizowane imprezy zaistnieliśmy w opolskim środowisku akademickim (4 wydarzenia kulturalne, ponad 15 artykułów i wzmianek o naszej działalności w opolskich mediach) jako ośrodek współkreujący oblicze kultury studenckiej w naszym mieście. Zaistnieliśmy również jako ośrodek informacyjny, a nasza strona internetowa, w stopniu wynikającym z naszych możliwości redakcyjnych, stała się ważnym (mamy nadzieję, że w przyszłości – głównym) źródłem informacji o życiu studenckim i akademickim. Oprócz tej działalności podjęliśmy także prace na rzecz naszej Uczelni, w postaci obsługi akustycznej sali senatu oraz auli na ulicy Katowickiej. Od kwietnia br. każda impreza odbywająca się w tych salach jest akustycznie obsługiwana przez studentów skupionych w dziale technicznym SSR Emiter. Pragniemy również z wdzięcznością zauważyć, że idea odtworzenia na naszej Uczelni radia studenckiego znalazła szerokie poparcie wśród Władz Rektorskich i Administracyjnych. Widać to zwłaszcza na przykładzie postępu prac przy kapitalnym remoncie siedziby SSR Emiter w DS Zaścianek (zamierzamy uroczyście otworzyć nasze pomieszczenia redakcyjne i studyjne jeszcze przed wakacjami). Przychylność władz jest dla nas dodatkową motywacją do dalszego działania, a pomysłów do zrealizowania jest bardzo wiele, byle tylko starczyło studenckiego zapału.

Wiadomości uczelniane nr 10(125) kwiecień 2004r.
Jacek Łuczak

header2

To był dobry ROCK

W piątek 16 czerwca 2006 roku wraz z ostatnim przedwakacyjnym programem Radia Emiter zakończył się kolejny, trzeci już rok pracy zespołu ‘Emitera” po jego reaktywacji. Ten rok stał pod znakiem nowego profilu muzycznego stacji – profilu rockowego.

Czy to był dobry „rock”?
Działalność antenową rozpoczęliśmy w z początkiem listopada z nowymi audycjami i nowym pomysłem na radio, a także z pierwszym z koncertów rockowych w Studenckim Klubie Grafitti – koncertem „Nieźle rockujemy”. W kolejnych miesiącach stale zwiększaliśmy naszą ofertę programową wprowadzając na antenę nowe audycje i nowe osoby (efekt przeprowadzonego naboru i ciągłego napływania do radia nowych osób). Akcje promocyjne (m.in. Wystawa Piastonaliowa na Uniwersytecie Opolskim, Akcja Walentynkowa, dwie edycje Rockoteki w klubie Grafitti, kolejna edycja Przeglądu Zespołów Rockowych RockTime 2006 /WU 11 maj 2006/) oraz wzrastająca atrakcyjność naszej oferty programowej przyniosły efekty w postaci rosnącej liczby słuchaczy. Również słuchaczy konwencjonalnego radia – od początku maja członkowie naszej redakcji przygotowywali i prowadzili półgodzinną audycję o sprawach studenckich emitowaną na antenie Radia Opole w każdą środę po godzinie 18. Wspomnieć należy także o zaangażowaniu członków działu technicznego „Emitera” w zabezpieczanie nagłośnień konferencji i innych wydarzeń organizowanych na naszej uczelni.
Nasz bilans zamyka się więc „na plus”. Jest to bilans ustępującego Zarządu „Emitera” (Koła Naukowgo „Studenckie Studio Radiowe „Emiter””) w skład którego wchodzili Łukasz Seifert – Redaktor Naczelny, Beata Sobera – Baron – z-ca Red. Nacz. ds. Redakcji Sylwia Kochel, Przemysław Szalapski – z-cy Red. Nacz. ds. Promocji, Adrian Pejas – z-ca Red. Nacz.ds.Technicznych.
Z początkiem lipca działalność rozpoczyna „nowa władza” (wybrana podczas Walnego Zebrania członków Emitera 31 maja br.). A będą ją sprawować: Bartosz Dusiło – Redaktor Naczelny, Grzegorz Pasek – z-ca Red. Nacz. ds. Redakcji, Przemysław Szałapski z-ca Red. Nacz. ds. Promocji, Adrian Pejas – z-ca Red. Nacz. ds. Technicznych, Przemysław Adamowicz Przewodniczący Koła Naukowego Dziennikarzy „Emiter” na Uniwersytecie Opolskim.

Co planuje nowy Redaktor Naczelny Bartosz Dusiło?
Przez wakacje dużo rockowego grania oraz audycje okazjonalne, a w samym studiu intensywne prace techniczne przed nowym rokiem działalności. A od początku października ? Między innymi profilowane pod kątem tematycznym audycje w poszczególne dni tygodnia, muzyka rockowa ale z dodatkiem innych gatunków m.in. reggae i ska oraz dużo koncertów, akcji promocyjnych i konkursów na antenie. Nowy liner stacji wciąż pozostaje tajemnicą. Poznamy go w październiku wraz z nowym obliczem „Emitera”. I jeszcze na koniec „Spotkanie po latach”. 17 czerwca w „Emiterze” spotkali się dawni radiowcy. W programie oczywiście zwiedzanie pomieszczeń radia, parę słów od obecnych „emiterowców” i o wiele więcej od tych dawnych. Wspomnienia, refleksje i nowe inspiracje. A to wszystko w plenerze przy grilu i tym co każdemu odpowiada… A więc to chyba był „Dobry rock”!


Ostatnia lista ludzi "Radia Emiter"

Opiekunowie

 • dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska prof. PO - Opiekunka koła naukowego Radiowców
 • mgr inż. Jacek Łuczak- Opiekun techniczny Studia

Zarząd SSR Emiter

 • Bartosz Dusiło – Redaktor Naczelny
 • Grzegorz Pasek – z-ca Red. Nacz. ds. Redakcji
 • Przemysław Szalapski – z-ca Red. Nacz. ds. Promocji
 • Adrian Pejas – z-ca Red. Nacz. ds. Technicznych

Szefowie działów

 • Anna Białas – Szef newsroomu
 • Łukasz Przelaskowski – Szef muzyczny
 • Mariusz Mazur – Szef Działu IT
 • Jacek Minecki – Szef nagłośnienia

Pozostała załoga Radia Emiter

 • Adamowicz Przemysław
 • Banaszewski Marcin
 • Baron Marcin
 • Białas Anna
 • Bizoń Katarzyna
 • Błażowski Wojciech
 • Burgiel Jarosław
 • Ciupek Krzysztof
 • Czopowik Adrian
 • Dubiel Mateusz
 • Dusiło Bartosz
 • Gałat Radosław
 • Garbowski Andrzej
 • Hajdas Jarosław
 • Hury Łukasz
 • Ignar Mariusz
 • Jurkiewicz Małgorzata
 • Karbownicki Tomasz
 • Kilan Przemysław
 • Kochel Sylwia
 • Królicki Jakub
 • Kupiński Piotr
 • Łuczak Jacek
 • Marciński Maciej
 • Markowska Ewelina
 • Marzec Jadwiga
 • Matyszkiewicz Marcin
 • Mazur Magdalena
 • Mazur Mariusz
 • Mika Anna
 • Mocia Tomasz
 • Muszyński Łukasz
 • Nanys Alicja
 • Pejas Adrian
 • Przelaskowski Łukasz
 • Seifert Łukasz
 • Sobera-Baron Beata
 • Struzik Anna
 • Suwiński Bartosz
 • Szalapski Przemysław
 • Szwedowski Marcin
 • Święcicki Daniel
 • Teuchman Bogna
 • Wrona Piotr
 • Zatylna Katarzyna
 • Zochniak Szymon

Radio Emiter zostało ostatecznie zlikwidowane/zamknięte w 2021 roku.

W 2023 roku na "pozostałych fundamentach" Radia Emiter zostało powołane do życia Studio Emiter, więcej o tym możecie przeczytać na oficjalnej stronie projektu: https://emiter.po.edu.pl oraz na tej stronie www w zakładce Studio Emiter 

Pliki Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z mojej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie możecie dokonać zmiany ustawień w swoich przeglądarkach.

Więcej informacji