Ułatwienia dostępu

Tabela komend API do miksera "Atem Mini Extreme ISO" do wykorzystania w programie Companion od firmy Bitfocus na potrzeby oprogramowania klawiszy StreamDeck XL (w moim przypadku)

 
1 $(Atem Mini Extreme:pgm1_input) Label of input active on program bus (M/E 1) Black
2 $(Atem Mini Extreme:pvw1_input) Label of input active on preview bus (M/E 1) Black
3 $(Atem Mini Extreme:usk_1_1_input) Label of input active on M/E 1 Key 1 Black
4 $(Atem Mini Extreme:usk_1_2_input) Label of input active on M/E 1 Key 2 Black
5 $(Atem Mini Extreme:usk_1_3_input) Label of input active on M/E 1 Key 3 Black
6 $(Atem Mini Extreme:usk_1_4_input) Label of input active on M/E 1 Key 4 Black
7 $(Atem Mini Extreme:aux1_input) Label of input active on Aux 1 Black
8 $(Atem Mini Extreme:aux2_input) Label of input active on Aux 2 Black
9 $(Atem Mini Extreme:dsk_1_input) Label of input active on DSK 1 Black
10 $(Atem Mini Extreme:dsk_2_input) Label of input active on DSK 2 Black
11 $(Atem Mini Extreme:long_0) Long name of source id 0 Black
12 $(Atem Mini Extreme:short_0) Short name of source id 0 Blk
13 $(Atem Mini Extreme:long_1) Long name of source id 1 Input 1
14 $(Atem Mini Extreme:short_1) Short name of source id 1 In 1
15 $(Atem Mini Extreme:long_2) Long name of source id 2 Input 2
16 $(Atem Mini Extreme:short_2) Short name of source id 2 In 2
17 $(Atem Mini Extreme:long_3) Long name of source id 3 Input 3
18 $(Atem Mini Extreme:short_3) Short name of source id 3 In 3
19 $(Atem Mini Extreme:long_4) Long name of source id 4 Input 4
20 $(Atem Mini Extreme:short_4) Short name of source id 4 In 4
21 $(Atem Mini Extreme:long_5) Long name of source id 5 Input 5
22 $(Atem Mini Extreme:short_5) Short name of source id 5 In 5
23 $(Atem Mini Extreme:long_6) Long name of source id 6 Input 6
24 $(Atem Mini Extreme:short_6) Short name of source id 6 In 6
25 $(Atem Mini Extreme:long_7) Long name of source id 7 Input 7
26 $(Atem Mini Extreme:short_7) Short name of source id 7 In 7
27 $(Atem Mini Extreme:long_8) Long name of source id 8 Input 8
28 $(Atem Mini Extreme:short_8) Short name of source id 8 In 8
29 $(Atem Mini Extreme:long_1000) Long name of source id 1000 Bars
30 $(Atem Mini Extreme:short_1000) Short name of source id 1000 Bars
31 $(Atem Mini Extreme:long_2001) Long name of source id 2001 Color 1
32 $(Atem Mini Extreme:short_2001) Short name of source id 2001 Col1
33 $(Atem Mini Extreme:long_2002) Long name of source id 2002 Color 2
34 $(Atem Mini Extreme:short_2002) Short name of source id 2002 Col2
35 $(Atem Mini Extreme:long_3010) Long name of source id 3010 Media Player 1
36 $(Atem Mini Extreme:short_3010) Short name of source id 3010 MP 1
37 $(Atem Mini Extreme:long_3011) Long name of source id 3011 Media Player 1 Key
38 $(Atem Mini Extreme:short_3011) Short name of source id 3011 MP1K
39 $(Atem Mini Extreme:long_3020) Long name of source id 3020 Media Player 2
40 $(Atem Mini Extreme:short_3020) Short name of source id 3020 MP 2
41 $(Atem Mini Extreme:long_3021) Long name of source id 3021 Media Player 2 Key
42 $(Atem Mini Extreme:short_3021) Short name of source id 3021 MP2K
43 $(Atem Mini Extreme:long_6000) Long name of source id 6000 Super Source 1
44 $(Atem Mini Extreme:short_6000) Short name of source id 6000 SSc1
45 $(Atem Mini Extreme:long_7001) Long name of source id 7001 Clean Feed 1
46 $(Atem Mini Extreme:short_7001) Short name of source id 7001 Cln1
47 $(Atem Mini Extreme:long_8001) Long name of source id 8001 Auxiliary 1
48 $(Atem Mini Extreme:short_8001) Short name of source id 8001 Aux1
49 $(Atem Mini Extreme:long_8002) Long name of source id 8002 Auxiliary 2
50 $(Atem Mini Extreme:short_8002) Short name of source id 8002 Aux2
51 $(Atem Mini Extreme:long_9001) Long name of source id 9001 MultiView 1
52 $(Atem Mini Extreme:short_9001) Short name of source id 9001 MV 1
53 $(Atem Mini Extreme:long_9101) Long name of source id 9101 MultiView 101
54 $(Atem Mini Extreme:short_9101) Short name of source id 9101 MV 101
55 $(Atem Mini Extreme:long_9102) Long name of source id 9102 MultiView 102
56 $(Atem Mini Extreme:short_9102) Short name of source id 9102 MV 102
57 $(Atem Mini Extreme:long_9103) Long name of source id 9103 MultiView 103
58 $(Atem Mini Extreme:short_9103) Short name of source id 9103 MV 103
59 $(Atem Mini Extreme:long_10010) Long name of source id 10010 ME 1 Program
60 $(Atem Mini Extreme:short_10010) Short name of source id 10010 M1PG
61 $(Atem Mini Extreme:long_10011) Long name of source id 10011 ME 1 Preview
62 $(Atem Mini Extreme:short_10011) Short name of source id 10011 M1PV
63 $(Atem Mini Extreme:long_11001) Long name of source id 11001 Input 1 - Direct
64 $(Atem Mini Extreme:short_11001) Short name of source id 11001 In1D
65 $(Atem Mini Extreme:long_11002) Long name of source id 11002 Input 2 - Direct
66 $(Atem Mini Extreme:short_11002) Short name of source id 11002 In2D
67 $(Atem Mini Extreme:macro_1) Name of macro #1 Macro 1
68 $(Atem Mini Extreme:macro_2) Name of macro #2 Macro 2
69 $(Atem Mini Extreme:macro_3) Name of macro #3 Macro 3
70 $(Atem Mini Extreme:macro_4) Name of macro #4 Macro 4
71 $(Atem Mini Extreme:macro_5) Name of macro #5 Macro 5
72 $(Atem Mini Extreme:macro_6) Name of macro #6 Macro 6
73 $(Atem Mini Extreme:macro_7) Name of macro #7 Macro 7
74 $(Atem Mini Extreme:macro_8) Name of macro #8 Macro 8
75 $(Atem Mini Extreme:macro_9) Name of macro #9 Macro 9
76 $(Atem Mini Extreme:macro_10) Name of macro #10 Macro 10
77 $(Atem Mini Extreme:macro_11) Name of macro #11 Macro 11
78 $(Atem Mini Extreme:macro_12) Name of macro #12 Macro 12
79 $(Atem Mini Extreme:macro_13) Name of macro #13 Macro 13
80 $(Atem Mini Extreme:macro_14) Name of macro #14 Macro 14
81 $(Atem Mini Extreme:macro_15) Name of macro #15 Macro 15
82 $(Atem Mini Extreme:macro_16) Name of macro #16 Macro 16
83 $(Atem Mini Extreme:macro_17) Name of macro #17 Macro 17
84 $(Atem Mini Extreme:macro_18) Name of macro #18 Macro 18
85 $(Atem Mini Extreme:macro_19) Name of macro #19 Macro 19
86 $(Atem Mini Extreme:macro_20) Name of macro #20 Macro 20
87 $(Atem Mini Extreme:macro_21) Name of macro #21 Macro 21
88 $(Atem Mini Extreme:macro_22) Name of macro #22 Macro 22
89 $(Atem Mini Extreme:macro_23) Name of macro #23 Macro 23
90 $(Atem Mini Extreme:macro_24) Name of macro #24 Macro 24
91 $(Atem Mini Extreme:macro_25) Name of macro #25 Macro 25
92 $(Atem Mini Extreme:macro_26) Name of macro #26 Macro 26
93 $(Atem Mini Extreme:macro_27) Name of macro #27 Macro 27
94 $(Atem Mini Extreme:macro_28) Name of macro #28 Macro 28
95 $(Atem Mini Extreme:macro_29) Name of macro #29 Macro 29
96 $(Atem Mini Extreme:macro_30) Name of macro #30 Macro 30
97 $(Atem Mini Extreme:macro_31) Name of macro #31 Macro 31
98 $(Atem Mini Extreme:macro_32) Name of macro #32 Macro 32
99 $(Atem Mini Extreme:macro_33) Name of macro #33 Macro 33
100 $(Atem Mini Extreme:macro_34) Name of macro #34 Macro 34
101 $(Atem Mini Extreme:macro_35) Name of macro #35 Macro 35
102 $(Atem Mini Extreme:macro_36) Name of macro #36 Macro 36
103 $(Atem Mini Extreme:macro_37) Name of macro #37 Macro 37
104 $(Atem Mini Extreme:macro_38) Name of macro #38 Macro 38
105 $(Atem Mini Extreme:macro_39) Name of macro #39 Macro 39
106 $(Atem Mini Extreme:macro_40) Name of macro #40 Macro 40
107 $(Atem Mini Extreme:macro_41) Name of macro #41 Macro 41
108 $(Atem Mini Extreme:macro_42) Name of macro #42 Macro 42
109 $(Atem Mini Extreme:macro_43) Name of macro #43 Macro 43
110 $(Atem Mini Extreme:macro_44) Name of macro #44 Macro 44
111 $(Atem Mini Extreme:macro_45) Name of macro #45 Macro 45
112 $(Atem Mini Extreme:macro_46) Name of macro #46 Macro 46
113 $(Atem Mini Extreme:macro_47) Name of macro #47 Macro 47
114 $(Atem Mini Extreme:macro_48) Name of macro #48 Macro 48
115 $(Atem Mini Extreme:macro_49) Name of macro #49 Macro 49
116 $(Atem Mini Extreme:macro_50) Name of macro #50 Macro 50
117 $(Atem Mini Extreme:macro_51) Name of macro #51 Macro 51
118 $(Atem Mini Extreme:macro_52) Name of macro #52 Macro 52
119 $(Atem Mini Extreme:macro_53) Name of macro #53 Macro 53
120 $(Atem Mini Extreme:macro_54) Name of macro #54 Macro 54
121 $(Atem Mini Extreme:macro_55) Name of macro #55 Macro 55
122 $(Atem Mini Extreme:macro_56) Name of macro #56 Macro 56
123 $(Atem Mini Extreme:macro_57) Name of macro #57 Macro 57
124 $(Atem Mini Extreme:macro_58) Name of macro #58 Macro 58
125 $(Atem Mini Extreme:macro_59) Name of macro #59 Macro 59
126 $(Atem Mini Extreme:macro_60) Name of macro #60 Macro 60
127 $(Atem Mini Extreme:macro_61) Name of macro #61 Macro 61
128 $(Atem Mini Extreme:macro_62) Name of macro #62 Macro 62
129 $(Atem Mini Extreme:macro_63) Name of macro #63 Macro 63
130 $(Atem Mini Extreme:macro_64) Name of macro #64 Macro 64
131 $(Atem Mini Extreme:macro_65) Name of macro #65 Macro 65
132 $(Atem Mini Extreme:macro_66) Name of macro #66 Macro 66
133 $(Atem Mini Extreme:macro_67) Name of macro #67 Macro 67
134 $(Atem Mini Extreme:macro_68) Name of macro #68 Macro 68
135 $(Atem Mini Extreme:macro_69) Name of macro #69 Macro 69
136 $(Atem Mini Extreme:macro_70) Name of macro #70 Macro 70
137 $(Atem Mini Extreme:macro_71) Name of macro #71 Macro 71
138 $(Atem Mini Extreme:macro_72) Name of macro #72 Macro 72
139 $(Atem Mini Extreme:macro_73) Name of macro #73 Macro 73
140 $(Atem Mini Extreme:macro_74) Name of macro #74 Macro 74
141 $(Atem Mini Extreme:macro_75) Name of macro #75 Macro 75
142 $(Atem Mini Extreme:macro_76) Name of macro #76 Macro 76
143 $(Atem Mini Extreme:macro_77) Name of macro #77 Macro 77
144 $(Atem Mini Extreme:macro_78) Name of macro #78 Macro 78
145 $(Atem Mini Extreme:macro_79) Name of macro #79 Macro 79
146 $(Atem Mini Extreme:macro_80) Name of macro #80 Macro 80
147 $(Atem Mini Extreme:macro_81) Name of macro #81 Macro 81
148 $(Atem Mini Extreme:macro_82) Name of macro #82 Macro 82
149 $(Atem Mini Extreme:macro_83) Name of macro #83 Macro 83
150 $(Atem Mini Extreme:macro_84) Name of macro #84 Macro 84
151 $(Atem Mini Extreme:macro_85) Name of macro #85 Macro 85
152 $(Atem Mini Extreme:macro_86) Name of macro #86 Macro 86
153 $(Atem Mini Extreme:macro_87) Name of macro #87 Macro 87
154 $(Atem Mini Extreme:macro_88) Name of macro #88 Macro 88
155 $(Atem Mini Extreme:macro_89) Name of macro #89 Macro 89
156 $(Atem Mini Extreme:macro_90) Name of macro #90 Macro 90
157 $(Atem Mini Extreme:macro_91) Name of macro #91 Macro 91
158 $(Atem Mini Extreme:macro_92) Name of macro #92 Macro 92
159 $(Atem Mini Extreme:macro_93) Name of macro #93 Macro 93
160 $(Atem Mini Extreme:macro_94) Name of macro #94 Macro 94
161 $(Atem Mini Extreme:macro_95) Name of macro #95 Macro 95
162 $(Atem Mini Extreme:macro_96) Name of macro #96 Macro 96
163 $(Atem Mini Extreme:macro_97) Name of macro #97 Macro 97
164 $(Atem Mini Extreme:macro_98) Name of macro #98 Macro 98
165 $(Atem Mini Extreme:macro_99) Name of macro #99 Macro 99
166 $(Atem Mini Extreme:macro_100) Name of macro #100 Macro 100
167 $(Atem Mini Extreme:still_1) Name of still #1 Still 1
168 $(Atem Mini Extreme:still_2) Name of still #2 Still 2
169 $(Atem Mini Extreme:still_3) Name of still #3 Still 3
170 $(Atem Mini Extreme:still_4) Name of still #4 Still 4
171 $(Atem Mini Extreme:still_5) Name of still #5 Still 5
172 $(Atem Mini Extreme:still_6) Name of still #6 Still 6
173 $(Atem Mini Extreme:still_7) Name of still #7 Still 7
174 $(Atem Mini Extreme:still_8) Name of still #8 Still 8
175 $(Atem Mini Extreme:still_9) Name of still #9 Still 9
176 $(Atem Mini Extreme:still_10) Name of still #10 Still 10
177 $(Atem Mini Extreme:still_11) Name of still #11 Still 11
178 $(Atem Mini Extreme:still_12) Name of still #12 Still 12
179 $(Atem Mini Extreme:still_13) Name of still #13 Still 13
180 $(Atem Mini Extreme:still_14) Name of still #14 Still 14
181 $(Atem Mini Extreme:still_15) Name of still #15 Still 15
182 $(Atem Mini Extreme:still_16) Name of still #16 Still 16
183 $(Atem Mini Extreme:still_17) Name of still #17 Still 17
184 $(Atem Mini Extreme:still_18) Name of still #18 Still 18
185 $(Atem Mini Extreme:still_19) Name of still #19 Still 19
186 $(Atem Mini Extreme:still_20) Name of still #20 Still 20
187 $(Atem Mini Extreme:mp_source_1) Name of media player source #1 Unknown
188 $(Atem Mini Extreme:mp_index_1) Name of media player index #1 -1
189 $(Atem Mini Extreme:mp_source_2) Name of media player source #2 Unknown
190 $(Atem Mini Extreme:mp_index_2) Name of media player index #2 -1
191 $(Atem Mini Extreme:stream_bitrate) Streaming bitrate in MB/s 0.00
192 $(Atem Mini Extreme:stream_duration_hm) Streaming duration (hh:mm) 00:00
193 $(Atem Mini Extreme:stream_duration_hms) Streaming duration (hh:mm:ss) 00:00:00
194 $(Atem Mini Extreme:stream_duration_ms) Streaming duration (mm:ss) 00:00
195 $(Atem Mini Extreme:record_duration_hm) Recording duration (hh:mm) 00:00
196 $(Atem Mini Extreme:record_duration_hms) Recording duration (hh:mm:ss) 00:00:00
197 $(Atem Mini Extreme:record_duration_ms) Recording duration (mm:ss) 00:00
198 $(Atem Mini Extreme:record_remaining_hm) Recording time remaining (hh:mm) 00:00
199 $(Atem Mini Extreme:record_remaining_hms) Recording time remaining (hh:mm:ss) 00:00:00
200 $(Atem Mini Extreme:record_remaining_ms) Recording time remaining (mm:ss) 00:00
201 $(Atem Mini Extreme:ssrc1_box1_source) Supersource 1 Box 1 source Black
202 $(Atem Mini Extreme:ssrc1_box2_source) Supersource 1 Box 2 source Black
203 $(Atem Mini Extreme:ssrc1_box3_source) Supersource 1 Box 3 source Black
204 $(Atem Mini Extreme:ssrc1_box4_source) Supersource 1 Box 4 source Black
Pliki Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z mojej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie możecie dokonać zmiany ustawień w swoich przeglądarkach.

Więcej informacji